Consulta pública del Pla Municipal Territorial d’Emergències de Benimantell

En compliment de la legislació vigent i d’acord amb la Resolució d’Alcaldia 2024-0006 de 10 de gener de 2024, s’exposa el Pla Municipal Territorial d’Emergències de Benimantell amb la finalitat que la ciutadania o qualsevol entitat puga realitzar les al·legacions, reclamacions, suggerències o propostes que estime convenient.

Les aportacions es podran presentar mitjançant Instancia General en la seu electrònica (https://benimantell.sedelectronica.es/) o bé de manera presencial en les dependències de l’Ajuntament de Benimantell (Plaça Major, nº1, Benimantell, Alacant) fins al dijous 8 de febrer de 2024 (inclòs).

Archivo adjunto: