CONSULTA PÚBLICA DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS DE BENIMANTELL

En compliment de la legislació vigent i d’acord amb l’anunci aprovat per l’Alcaldia el 21 de febrer de 2024, s’exposa el Pla d’Actuació Municipal front al risc d’incendis forestals Benimantell amb la finalitat que la ciutadania o qualsevol entitat puga realitzar les al·legacions, reclamacions, suggerències o propostes que estime convenient.

Les aportacions es podran presentar mitjançant Instancia General en la seu electrònica (https://benimantell.sedelectronica.es/) o bé de manera presencial en les dependències de l’Ajuntament de Benimantell (Plaça Major, nº1, Benimantell, Alacant) fins al dijous 20 de Març de 2024 (inclòs).

 

En cumplimiento de la legislación vigente y de acuerdo con el anuncio aprobado por la Alcaldía el 21 de febrero de 2024, se expone el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales Benimantell con el fin de que la ciudadanía o cualquier entidad pueda realizar las alegaciones, reclamaciones, sugerencias o propuestas que estime conveniente.

Las aportaciones se podrán presentar mediante Instancia General en la sede electrónica (https://benimantell.sedelectronica.es/) o bien de manera presencial en las dependencias del Ayuntamiento de Benimantell (Plaza Mayor, nº1, Benimantell, Alicante) hasta el jueves 20 de Marzo de 2024 (incluido).

Archivo adjunto: 
AdjuntoTamaño
Icono PDF pam_publicacion_web_compressed.pdf49.66 MB