CONSULTA PÚBLICA DE PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE DE L’EMBASSAMENT DE GUADALEST

L’Ajuntament de Benimantell pretén dur a terme l'elaboració d'un pla urbanístic amb la finalitat de protegir l'entorn natural de l'Embassament de Guadalest en aquell terreny que forma part del Terme Municipal de Benimantell.

Amb esta finalitat, s'ha iniciat un procediment d'aprovació d'un Pla Especial regulat en l’article 43 del Decret Legislatiu 1/2021 (TRLOTUP), que complementa el PGOU de Benimantell i que afecta la zona compresa en l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Benimantell de suspensió de llicències publicat al DOGV  9734 del 28.11.2023.

El primer pas d'este procediment és sotmetre a consulta pública el document preliminar elaborat per la mercantil GEOINNOVA amb la informació bàsica del projecte i una enquesta amb la finalitat d'arreplegar les inquietuds, propostes i suggeriments de la ciutadania.

És per això que qualsevol persona pot accedir al document i participar de l'enquesta a través del formulari habilitat (en valencià i castellà) mitjançant el QR situat en la primera pàgina del PDF adjunt. Data máxima 15 de febrer de 2024.

Archivo adjunto: