RUTA 3: CIRCULAR FONT DEL PI - PAS DEL COMPTADOR - PASSET DEL GOLERÓ - SANXET - FONT EL PI