BANDO

                                                    L' AJUNTAMENT INFORMA

 

Comunicat amb les recomanacions per mantenir el distanciament social i evitar la transmissió de la Covid-19.

En coordinació amb els comerços del municipi: Carnisseria Juani, Tenda Patricia i Coarval (* Panaderia Ximo tancada).

 

Es recomana:

- Realitzar les comandes, per telèfon, en la mesura del possible el dia anterior.

- Passar pels comerços només pora recollir-los, quan estiguin preparats.

- Realitzar el pagament preferiblement amb targeta.

- Serà possible realitzar la comanda de pa tant a la Tenda Patricia com a Coarval

- Aquelles persones que no puguen passar per la comanda als comerços, que ho comuniquen a l'Ajuntament i se li portarà a domicili.

- Quant a la Farmàcia, segueix el seu habitual servei, amb repartiment a domicili a aquelles persones que no puguen acudir personalment.

Gràcies per la seua col·laboració en benefici de tots. 

Tenda Patricia ..............  965885365

Farmàcia …….......…..... 966814645

Carnisseria Juani ……. 965885145

COARVAL …….............  96588 5027 

Gràcies per la seua col·laboració en benefici de tots

 

                                                                                                    En Benimantell, a 21 de desembre de 2020

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                 EL AYUNTAMENTO INFORMA

 

Comunicado con las recomendaciones para mantener el distanciamiento social y evitar la transmisión de la Covid-19.

En coordinación con los comercios del municipio: Carniceria Juani, Tienda Patricia y Coarval (*Panaderia Ximo cerrada).

Se recomienda:

- Realizar los pedidos, por teléfono, en la medida de lo posible el día anterior.

- Pasar por los comercios sólo para recogerlos, cuando estén preparados.

- Realizar el pago preferiblemente con tarjeta.

- Será posible realizar el pedido de pan tanto en la Tienda Patricia como en Coarval.

- Aquellas personas que no puedan pasar por el pedido a los comercios, que lo comuniquen al Ayuntamiento y se le llevará al domicilio.

- En cuanto a la Farmacia, sigue su habitual servicio, con reparto a domicilio a aquellas personas que no puedan acudir personalmente. 

 

Tienda Patricia ……... 965885365

Farmacia ……..……... 966814645

Carnicería Juani ……..…… 965885145

COARVAL ……..….… 96588 5027 

Gracias por su colaboración en beneficio de todos.

 

                                                                                                            En Benimantell, a 21 de diciembre de 2020.