RUTA 3: Circular Font del PI - Pas del Comptador - Passet del Goleró - Sanxet - Font del Pi