MESURES COVID-19 PRORROGADES FINS L'1 DE MARÇ

MEDIDAS COVID-19 PRORROGADAS HASTA EL 1 DE MARZO

 

 

Es prorroguen fins a l'1 de març les mesures COVID19 vigents

Convivents a cases

2 persones

Perimetracions

Tancament hostaleria

Comerç fins a les 18 h

Limitacions nocturnes

Tancament instal·lacions esportives

📣 infocoronavirus.gva.es

 

 


Se prorrogan hasta el 1 de marzo las medidas COVID19 vigentes

Convivientes en casas

2 personas

Perimetraciones

Cierre hostelería

Comercio hasta las 18 h

Limitaciones nocturnas

Cierre instalaciones deportivas

📣 infocoronavirus.gva.es