Fi de restriccions a la Comunitat Valenciana

Fin de restricciones en la Comunidad Valenciana

🔴 Fi de les restriccions per la #COVID19 en la Comunitat Valenciana

A partir de les 00 hores del 9 d'Octubre

😷 Mascareta obligatòria en espais tancats i aire lliure sense distància
🔎 Unitat de vigilància específica

_ 

🔴 Fin de las restricciones por la #COVID19 en la Comunitat Valenciana 

 A partir de las 00 horas del  9 de Octubre

😷 Mascarilla obligatoria en espacios cerrados y aire libre sin distancia
🔎 Unidad de vigilancia específica