MESURES COVID-19 A PARTIR DEL 21 DE GENER

MEDIDAS COVID-19 A PARTIR DEL 21 DE ENERO

 

MESURES COVID19 A PARTIR  DEL 21 DE GENER

 

Tancament hostaleria

Tancament comerços a les 18 h

Tancament instal·lacions esportives

Circulació fins a les 22 h (sol·licitud d'avanç a les 20 h)

Confinament perimetral

6 persones

 

Durarà 14 dies naturals, fina al 31 de gener  

 

 

 

Medidas COVID-19 a partir del 21 de enero

 Cierre hostelería

Cierre comercios a las 18 h. Excepto alimentación , farmacias y primera necesidad.

Cierre instalaciones deportivas

Circulación hasta las 22 h (solicitud de avance a las 20 h)

Confinamiento perimetral

 6 personas

Durará 14 días naturales, hasta el 31 de enero